Przeglad wydarzeń 2019 roku

01-12.2019
Przegląd wydarzeń 2019

Rok 2019 obfitował w wiele ciekawy wycieczek i szkoleń.

Rozpoczęliśmy rok dokończeniem Study Tour – Sudety Wschodnie. Następnie uczestniczyliśmy w Spotkaniu Noworocznym u Prezydenta Częstochowy. W miesiącu marcu wyruszyliśmy na XXXV pielgrzymkę przewodników turystycznych na Jasną Górę. Część nas uczestniczyła w Study Tour na Białoruś oraz po Wrocławiu. Dalej był sezon turystyczny i wytężona praca na wycieczkach po Polsce i świecie. W październiku paru z nas uczestniczyło w Study Tour po Skandynawii, uczestniczyło w doszkalaniu po Dolnym Śląsku oraz Study Tour po Ukrainie. Miesiąc ten kończyliśmy spotkanie z dr. Czesławem Hadamikiem – absolwentem Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, który prowadził badania na terenie zamku średniowiecznego w Olsztynie. Spotkanie połączone było z promocją książki „ZAMEK OLSZTYN krok po kroku”. Miesiąc grudzień to wyjazdy na Jarmarki świąteczne. Tak w skrócie upłynął nam 2019 rok.