O stowarzyszeniu

Zrzeszamy przewodników turystycznych oraz pilotów wycieczek, aby wzajemnie sobie pomagać i wymieniać się wiedzą niezbędną w pracy przewodnika / pilota wycieczek.

U nas nie ma opłaty członkowskiej czy tzw. „wpisowego”...
Chcesz – przychodzisz na spotkania i się dokształcasz, nie chcesz – nie przychodzisz.
Chcesz – jedziesz z nami na wycieczke typu Study Tour, aby poznawać nowe tereny i szlifować swój warsztat przewodnicki / pilocki, nie chcesz – nie jedziesz.
Nikt nikogo nie zmusza…

Wyciąg z regulaminu Stowarzyszenia:
Stowarzyszenie jest jednostką organizacyjną dobrowolną, skupiającą w ramach wzajemnej pomocy i współpracy licencjonowanych Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek z uprawnieniami wydanymi przez Marszałków Województw (przed deregulacją zawodu) jak również osoby fizyczne, które ukończyły odpowiednie kursy i szkolenia z zakresu pilotażu i przewodnictwa grup turystycznych organizowane przez inne organizacje o profilu turystycznym.
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i jest organizacją non-profit. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.
Cele Stowarzyszenia:
a) promowanie pod względem turystycznym całego regionu Śląska, a w szczególności województwa śląskiego gdzie stowarzyszenie posiada swoją siedzibę;
b) propagowanie walorów krajoznawczych, kulturowych i historycznych całego regionu Śląska, a w szczególności województwa śląskiego gdzie stowarzyszenie posiada swoją siedzibę;
c) propagowanie i popularyzowanie turystyki regionalnej;
d) propagowanie i popularyzowanie zasad kultury turystycznej;
Promocja Śląska - jako organizacja non-profit nasza działalność polega również na promocji regionu Śląska na świecie. Celem tego typu działalności jest zmiana wizerunku i stereotypowego postrzegania regionu. Jesteśmy obecni na targach turystycznych w różnych częściach Europy.

Regulamin Stowarzyszenia Habitantus